Header

Chinese Acupunctuur

Chinese acupunctuur vindt zijn oorspong in China en is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG), die vierduizend jaar geleden is ontstaan en zich ontwikkelt tot op de dag van vandaag. De TCG kent het principe van Yin en Yang: twee tegengestelde krachten die elkaar in balans houden. Bij de mens houdt dit in dat het lichaam en ook de geest in balans zijn, waardoor men zich lichamelijk en geestelijk gezond en vitaal voelt.

Interactie

De TCG gaat uit van een holistische levensfilosofie. De mens maakt deel uit van een alles omvattende samenhang. In het lichaam is alles onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast staat de mens ook in direct contact met de omgeving. Als een van de interacties niet goed verloopt, dan kan de innerlijke balans verstoord raken. Er kunnen dan lichamelijke of psychische klachten ontstaan en een ziekte kan daaruit voortvloeien.

Oorzaken van een balansverstoring

Oorzaken van een balansverstoring kunnen o.a. zijn: weersinvloeden, voeding, virussen, bacteriën, trauma’s, emoties, erfelijke aanleg. Acupunctuur beïnvloedt het herstel van de balans in de mens, waardoor een ziekte kan worden genezen of klachten worden verlicht.

Preventief

Acupunctuur werkt ook preventief, omdat een verstoring kan worden hersteld voordat er daadwerkelijk een klacht of een ziekte ontstaat.

Acupunctuur technieken

Acupunctuur maakt gebruik van verschillende technieken. De meest gangbare zijn de naald-technieken de moxa-technieken en de cupping-techniek. Deze technieken staan beschreven in het kopje behandeling. Daarnaast is er aandacht voor voedingsadvies en leefstijladvies.

Acupunctuur en de westerse geneeskunde

Acupunctuur kan heel goed worden toegepast naast een westerse behandeling. Indien klachten nader westers onderzoek behoeven wordt er naar de huisarts verwezen.

Toegankelijkheid

Een afspraak bij een acupuncturist kan zonder verwijzing van de huisarts plaatsvinden. Daarnaast is het mogelijk dat u door uw arts wordt geadviseerd een afspraak bij Chinese acupunctuur in Rotterdam te maken.