Header

Ooracupunctuur (Auriculo)

Bij deze vorm van acupunctuur worden punten op het oor behandeld. Op het oor is het hele lichaam geprojecteerd. Alle organen en auriculolichaamsgebieden zijn terug te vinden op het oor. Een klacht kan met specifieke punten op het oor worden behandeld.

Vanuit het oor is er een directe koppeling met de hersenen. Via het prikkelen van punten op het oor worden de gekoppelde zones in de hersenen beïnvloed.

ooracupunctuur pointerBij ooracupunctuur worden kleine naaldjes gedurende 20 – 25 minuten op specifieke plaatsen op het oor aangebracht. Daarnaast kan worden gekozen voor het plaatsen van kleine verblijfsnaaldjes. Deze blijven een aantal dagen aanwezig en worden zodanig aangebracht dat ze geen hinder opleveren. Daarnaast is de inzet van electro-stimulatie op het oor mogelijk. Tevens kan met een metaal staafje de betrokken zones op het oor worden gemasseerd.

Deze therapievorm kan op zichzelf worden toegepast of in combinatie met acupunctuur in Rotterdam op het lichaam.

Interesse in een behandeling? Maak een afspraak in onze praktijk.